Prace licencjackie elementem systemu bolońskiego.

System boloński, który został wprowadzony do wyższego szkolnictwa wprowadził wiele zmian do już istniejącego systemu. Nowe zasady, które zagościły w regulaminach wyższych uczelni po raz pierwszy wspomniały czym są prace licencjackie. Była to bardzo duża zmiana dla wszystkich osób, które wiązały swoją edukację ze szkolnictwem wyższym.

System boloński podzielił ścieżkę edukacyjną studiów na dwa etapy. Pierwszą z nich jest licencjat, który zwykle trwa trzy lata oraz zakończony jest pracą licencjacką. Praca licencjacka ma zostać wykonana przez studenta aplikującego na pierwszy stopień wyższego wykształcenie.

System boloński powstał w 1999 roku kiedy to aż 29 państw zgodnie podpisało Deklarację Bolońską. Po czterech latach wprowadzono jeszcze dodatkowy trzeci stopień studiów, którym był stopień doktora. Ten można było dostać, tak jak poprzednio, po ukończeniu pracy dyplomowej, która byłaby poparta stosownymi obserwacjami, badaniami czy też doświadczeniami.

Razem z wprowadzeniem systemu bolońskiego studenci otrzymali nowe możliwości. Otóż już po pierwszym stopniu, to jest po obronie pracy licencjackiej, mogą oni zakończyć swoją naukę, bez konieczności powrotu do niej w przyszłości. W wielu zawodach już ten pierwszy stopień jest wystarczający do podjęcia się odpowiedzialnych funkcji zawodowych.